Connect with us

உள்நாட்டு செய்தி

சில பொருட்களின் விலை குறைப்பு…!

Published

on

லங்கா சதொச, நுகர்வோருக்கு நிவாரணம் வழங்கும் நோக்கத்துடன் 09 அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலைகளைக் குறைக்கத் தீர்மானித்துள்ளது. 400 கிராம் LSL பால் மா பாக்கெட்டின் விலை 29 ரூபாவினால் குறைக்கப்பட்டுள்ளதுடன் அதன் புதிய விலை 970 ரூபாவாகும். 1 கிலோ சோயா விலை 25 ரூபாவினால் குறைக்கப்பட்டுள்ளதுடன், அதன் புதிய விலை 625 ரூபாவாகும். வெண்டைக்காய் விலை 15 ரூபாவினால் குறைக்கப்பட்டுள்ளதுடன் புதிய விலை 1160 ரூபாவாகும். இதேவேளை, 1 கிலோ பாஸ்மதி அரிசியின் புதிய விலை 675 ரூபாவாகும், இது 15 ரூபாவினால் குறைக்கப்பட்டுள்ளது. சிவப்பு சீனி கிலோ ஒன்று 350 ரூபாவாகவும், உருளைக்கிழங்கு கிலோ ஒன்று 325 ரூபாவாகவும், கொண்டைக்கடலை கிலோ ஒன்று 555 ரூபாவாகவும், பூண்டு கிலோ ஒன்று 630 ரூபாவாகவும், இப் பொருட்கள் அனைத்தும் 05 ரூபாவினாலும் குறைக்கப்பட்டுள்ளது. ஒரு கிலோ சிவப்பு கச்சா அரிசியின் புதிய விலை 147 ரூபாவாக உள்ளதுடன், அதன் விலையை 2 ரூபாவினால் குறைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.