Connect with us

உள்நாட்டு செய்தி

தங்கத்தின் விலையில் இன்று ஏற்பட்ட மாற்றம்

Published

on

கடந்த சில தினங்களுடன் ஒப்பிடுகையில், தங்கத்தின் விலை இன்று ( 01 ) சற்று அதிகரிப்பினை பதிவுசெய்துள்ளது. இதன்படி, 24 கரட் தங்கப் பவுண் ஒன்றின் விலை 180,000 ரூபாவாக பதிவாகியுள்ளது. 24 கரட் தங்கத்தின் 1 கிராமின் விலை 22,500 ரூபாவாக பதிவாகியுள்ளது. அத்துடன், 22 கரட் தங்கப்பவுண் ஒன்றின் விலை 166,500 ரூபாவாக பதிவாகியுள்ளதுடன், 22 கரட் தங்கத்தின் 1 கிராமின் விலை 20,812 ரூபாவாக பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *