Connect with us

உள்நாட்டு செய்தி

பேக்கரி பொருட்களின் விற்பனை சரிவு ! 

Published

on

 

பேக்கரி பொருட்களுக்கு பயன்படுத்தப்படும் பொருட்களுக்கு வரி விதிக்கப்பட்டுள்ளதால், பாண் உட்பட பேக்கரி பொருட்களின் விற்பனை குறைந்துள்ளதாக நுகர்வோர் உரிமைகள் பாதுகாப்புக்கான தேசிய இயக்கத்தின் தலைவர் ரஞ்சித் விதானகே தெரிவித்துள்ளார்.

இறக்குமதி செய்யப்படும் கோதுமை மாவுக்கு 50 ரூபா விதிக்கப்பட்டுள்ளது, முட்டை விலை அதிகரித்துள்ளது மற்றும் வெண்ணெக்கும் அதிக வரி விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

எனவே, பேக்கரி பொருட்களின் விலை அதிகரித்துள்ளதால், பாண் விற்பனை 40 சதவீதத்தால் குறைந்துள்ளது, மற்ற பேக்கரி பொருட்களின் விற்பனை 25 சதவீதத்தால் குறைந்துள்ளது.
இந்நிலையில், 10 வீதமான பேக்கரிகள் மூடப்பட்டுள்ளதாகவும், மின் கட்டணம் 21.9 வீதத்தால் குறைக்கப்பட்ட போதிலும், பேக்கரி உரிமையாளர்கள் பேக்கரி பொருட்களின் விலையை குறைக்கவில்லை எனவும் விதானகே தெரிவித்துள்ளார் .

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *