Connect with us

அரசியல்

ஜனக வக்கும்புரவுக்கு மற்றுமொரு அமைச்சுப் பதவி

Published

on

ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஜனக வக்கும்புர மாகாண சபைகள், உள்ளூராட்சி மற்றும் சுற்றாடல் இராஜாங்க அமைச்சராக இன்று சத்தியப்பிரமாணம் செய்துகொண்டார்.ஜனாதிபதி செயலகத்தில் ஜனாதிபதி ரணில் விக்கிரமசிங்க முன்னிலையில் ஜனக வக்கும்புர சத்தியப்பிரமாணம் செய்துகொண்டார்.ஜனாதிபதியின் ஊடகப் பிரிவின் படி, இந்த நியமனம் மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி இராஜாங்க அமைச்சர் பதவிக்கு மேலதிகமாக வழங்கப்பட்டுள்ளது.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *