Connect with us

உள்நாட்டு செய்தி

செப்டம்பரில் பணவீக்கம் வீழ்ச்சி…!

Published

on

தேசிய நுகர்வோர் விலை சுட்டெண் அடிப்படையிலான பணவீக்கம் கடந்த செப்டம்பர் மாதத்தில் 0.8 சதவீதமாக வீழ்ச்சியடைந்துள்ளதாக,தொகை மதிப்பீடு மற்றும் புள்ளிவிபரத் திணைக்களம் இன்று (23) வெளியிட்டுள்ள புதுப்பிக்கப்பட்ட அறிக்கையில் இந்த விடயம் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.இதற்கமைய, கடந்த ஒகஸ்ட் மாதத்தில் 2.1 சதவீதமாக இருந்த தேசிய நுகர்வோர் விலைச் சுட்டெண் அடிப்படையிலான பணவீக்கம் செப்டம்பர் மாதத்தில் 0.8 சதவீதமாக வீழ்ச்சியடைந்துள்ளது.உணவு பணவீக்கமானது கடந்த ஒகஸ்ட் மாதத்தில் மறை 5.4 சதவீமாக காணப்பட்ட நிலையில், செப்டம்பர் மாதத்தில் மறை 5.2 சதவீமாக அதிகரித்துள்ளது.அத்துடன், உணவல்லாப் பணவீக்கம் கடந்த ஒகஸ்ட் மாதம் 9 சதவீதமாக காணப்பட்ட நிலையில், செப்டம்பர் மாதத்தில் 5.9 சதவீதமாக பதிவாகியுள்ளது.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *